Berner-Garde Databas Dataformulär - Persondetaljer
English
Italian
Detta formulär är avsett för uppdatering av dina personliga detaljer, lagrade i Berner-Garde databasen. Denna information lagras ifall forskare eller Berner-Gardes dataoperatörer skulle önska kontakta dej med frågor.
Vänligen notera att det är Berner-Gardes policy att aldrig förse någon person eller organisation med listor över namn, telefonnummer eller e-postadresser som tillhör personer i Berner-Garde databasen annat än till forskare eller hälsostudier godkända av Berner-Garde eller BMDCA (Bernese Mountain Dog Club of America)..
Skriv in data och klicka sedan på 'Skicka'-knappen för att sända informationen till Berner-Garde.
Min Personliga Information
BG Person ID Nr:      Lookup Valfritt: fyll in din existerande information automatiskt.
Efternamn: 
Förnamn: 
Ytterligare namn: 
Adress: 
Ort: 
Postnummer: 
Land: 
Telefon: 
E-post: 
Personlig hemsida: 
Kennelnamn: 
Visningsalternativ: 
Notera att visningsalternativen ger möjlighet att kontrollera hur mycket av
dina personliga detaljer som ska visas för allmänheten. Dataoperatörer eller
forskare kan fortfarande se all din information och kontakta dej.

Berner-klubbar som
jag är medlem av: 
Ytterligare kommentarer: 
Genom att trycka på "Skicka"-knappen nedan bekräftar jag att jag är den person som beskrivits ovan. Vidare bekräftar jag att ovanstående information är korrekt och att jag av egen vilja skickar in denna information för uppdatering i Berner-Garde Databasen. Jag godkänner publicering enligt Berner-Gardes regler och riktlinjer, och jag godkänner att en dataoperatör från Berner-Garde kan kontakta mej för att verifiera uppgiftera
Vänligen skicka frågor eller kommentarer om detta formulär till manager@bernergarde.org.