Berner-Garde Databas Dataformulär - Hund
English
Italian
Skriv in data och klicka sedan på "Skicka"-knappen för att sända informationen till Berner-Garde.
Upplysningsgivare (obligatoriska fält)
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
   (Adressrad 2)
Ort:
Postnummer:
Telefon:
Land:
E-post:  
Om upplysningsgivaren inte är hundens ägare eller uppfödare, vänligen förklara bakgrunden till att du skickar in uppgifter om denna hund:
Om detta är en uppdatering av information om en hund som redan finns i Berner-Garde databasen, markera denna ruta och ange sedan
bara hundens registrerade namn och de uppgifter som ska läggas till eller ändras, inklusive ägar- eller uppfödaruppgifter

 
Ägare  (Där hunden bor)   Markera denna ruta om ägaren är samma person som uppgiftslämnaren:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
 
Ort:
Postnummer:
Telefon:
Land:
E-post:
Samägare (om sådan finns):
 
Uppfödare/Kull (Vänligen ange så mycket information som möjligt)
Markera denna ruta om uppfödaren är samma person som uppgiftslämnaren:
Uppfödarens förnamn:
Uppfödarens efternamn:
Adress:
 
Ort:
Postnummer:
Telefon:
Land:
E-post:
Faderns registrerade namn:
Faderns smeknamn:
Faderns Reg nr:
Moderns Registrerade Namn:
Moderns smeknamn:
Moderns Reg nr:
Kullens födelsedatum: År: Månad: Dag:   
Hundinformation
Berner-Garde Hund ID nr: (valfritt, men det hjälper oss!)
Registrerat Namn:
Smeknamn: Kön:
Registreringsnummer (nr 1):
Kennelklubb (nr 1):
Registeringsnummer (nr 2):
Kennelklubb (nr 2):
Registrerad med restriktioner: DNA Identifikationsnummer: 
Kastrerad: Datum för kastrering: År: Månad: Dag:
Frusen sperman finns: Tillgänglig för parning: Vad är detta?
Chip inplanterat: Chip placering:
Chipnummer: Chipregister:
Tatuering:
Tatueringsnummer: Tatuering placering:
Mankhöjd: Vikt:
Ögonfärg:  Svansansättning:
Pälsfärg: Bett:
Navelbråck: Omplaceringstyp:
Hälsoinformation  
Det är vårt mål att visa all hälsoinformation med status "DIAGNOSTISERAD", vilket betyder att vi har fått in dokumentation från veterinär eller laboratorium som bekräftar diagnosen. Dokument kan skickas in till oss via e-post eller fax eller post. Kontakta Berner-Garde via lplant@bernergarde.org för att göra detta. Även om sådan dokumentation inte finns, tar vi tacksamt emot informationen, men den läggs då in som "ANEKDOTISK". Tack på förhand för att ni tar tid att hjälpa oss med detta.
Avliden: Avliden Datum: År: Månad: Dag:
Dödsorsak: Please help!
Euthanized:
Veterinär:
(om möjligt, vänligen inkludera adress)
Övrig Hälsoinformation:
Vänligen notera att SBK's Mentalbeskrivning Hund (MH) och SKK's Beteende- och Personlighetsbeskriving Hund (BPH) registreras under "Hälsoinformation".
Hälsotester
Alla testesultat måste verifieras. Om de inte redan finns allmänt tillgängliga i officiella databaser, som t.ex. SKK HUNDDATA, skicka in en kopia, eller använd den direkta uppladdningsfunktionen under hundens Berner-Garde ID, eller skicka med e-post till lplant@bernergarde.org.
Datum Typ Validerande institution Resultat eller Dokument Nr

Titlar:
Ytterligare information eller kommentarer:
Genom att trycka på "Skicka""-knappen nedan bekräftar jag att ovanstående information är korrekt och att jag av egen vilja skickar in denna information för uppdatering i Berner-Garde Databasen. Jag godkänner publicering enligt Berner-Gardes regler och riktlinjer, inklusive fenotypiska sjukdomstillstånd under den tid jag ägde hunden/hundarna och jag godkänner att en dataoperatör från Berner-Garde kan kontakta mej för att verifiera uppgiftera. Jag förstår att fenotypiska tillstånd som diagnostiserades efter att jag har sålt eller omplacerat hunden behandlas som "hörsägen" tills de har verifierats med den nuvarande ägaren.
Vänligen skicka frågor eller kommentarer om detta formulär till manager@bernergarde.org.